Muzejsko društvo

Muzejsko društvo Crne Gore je strukovno udruženje koje okuplja muzejske stručnjake različitih profila iz skoro svih muzeja u Crnoj Gori.

Udruženje je formirano krajem 2020. godine sa ciljem da radi na poboljšanju uslova rada muzejskih stručnjaka, da doprinosi unapređenju muzeologije i muzejske struke, da radi na izmjenama i poboljšanju legislative vezane za muzejsku struku, da ostvaruje saradnju sa sličnim Udruženjima i Institucijama iz inostranstva  i da ostvaruje kominikaciju između muzeja, muzejskih radnika i Institucija koje se bave zaštitom kulturnih dobara u Crnoj Gori.

MDCG.ME